Psykoterapiasuuntaus

Koska jokaisen asiakkaan tilanne on ainutkertainen, ovat sitä myös ratkaisut ja menetelmät. Olen pitänyt alusta saakka tärkeänä, että päivitän ja monipuolistan osaamistani säännöllisesti. Tähän olen jatkossakin sitoutunut.

Ratkaisut ja menetelmät

Orientaationi psykoterapiaprosessiin ja ihmisen kohtaamiseen on voimavara- ja ratkaisukeskeinen ja hyvin inhimillinen. Parhaimman viitekehyksen mielen prosessien ja eheyttämisen ymmärrykselle, ovat ratkaisukeskeisen psykoterapian lisäksi tarjonneet psykologia/psykiatria ja traumaterapia. Ymmärrys siitä, miten kokonaisvaltainen systeemimme on, on johdattanut minut lisäksi sensomotorisen psykoterapian ja EMDR-terapian äärelle. Myös näistä, ammennan vapautumisen välineitä asiakkaan parhaaksi.

Työskentelen siis integratiivisesti, mikä tarkoittaa sitä, että hyödynnän menetelmiä ja osaamistani laajasti ja tilannekohtaisesti. ”Työkalupakissa” edellä mainittujen psykoterapiasuuntausten lisäksi, mm..kognitiivisia menetelmiä, kuvantamista/kuvia ja kirjoittamista, liikettä, mielikuvaharjoituksia, unityöskentelyä, EMDR-menetelmä, Mindfullness-harjoituksia ja tekniikoita mm Gestalt-terapiasta, narratiivisuudesta ja draamasta.

Vaikka menetelmiä onkin tarjolla paljon, kenenkään ei tarvitse kuitenkaan kasvaa itseään suuremmaksi. Minulle tämä tarkoittaa herkkyyttä kuunnella ja kuulla, ja tarjota erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja, joista asiakas valitsee.

Vastaanotot

Vastaanotan asiakkaita Sellon kupeessa, Leppävaarassa. Komentajankatu 8, 02600 Espoo.

Kartalla